Aktuálně

Spouštíme novou verzi webových stránek!

O APSTRu

Vítejte na oficiálních stránkách aplikace APSTR. Aplikace APSTR je nástrojem převádějícím surová zdrojová data do formátovaného textu. Především je přizpůsobena k automatickému či poloautomatickému sestavování textu usnesení, rozsudků a dalších dokumentů vyhotovovaných okresními soudy.

Aplikace APSTR je nástrojem převádějícím surová zdrojová data do formátovaného textu. Především je přizpůsobena k automatickému či poloautomatickému sestavování textu usnesení, rozsudků a dalších dokumentů vyhotovovaných okresními soudy. Je schopna získávat data z různých zdrojů, zejména pak ze stávající databáze ISAS, z veřejně dostupných registrů a v neposlední řadě přímo od uživatele. Tato data jsou následně zpracována a doplněna do centrálně distribuovaného či uživatelem vytvořeného vzoru dokumentu. Koncepce APSTRu vychází z obecného předpokladu, dle kterého nesmí být z výsledného dokumentu patrný jeho elektronický původ. Jinými slovy: elektronicky sestavený dokument musí co do kvality zpracování přinejmenším odpovídat dokumentu vytvořenému jiným běžně užívaným způsobem. Za tím účelem je APSTR vybaven systémem gramatického zpracování textu, který umožňuje jeho přizpůsobení konkrétnímu rodu a počtu účastníků řízení.

Nedílnou součástí aplikace APSTR je dále několik kalkulaček a editor vzorů, jenž umožňuje jejich uživatelskou tvorbu. Aplikace je rovněž doplněna o propojení s webovým serverem zajišťujícím centrální distribuci vzorů a automatické aktualizace.